Parkeerbeleid geeft ruimte

Het stallen van auto, fiets en andere middelen kent een eigen dynamiek en is een wezenlijk onderdeel van een brede mobiliteitsaanpak. Of het nu gaat om de inrichting van de parkeervoorziening of de regels voor gebruik. Parkeerbeleid gaat in op de capaciteit, de kosten en de toegangsrechten. Met sturend parkeerbeleid wordt de voorziening ingezet voor regulering van autogebruik of juist voor stimulering van alternatieven.

Belangrijk uitgangspunt is de beschikbaarheid van parkeerplaatsen. Als het niet anders kan, ter voorkoming van overlast en ongemak, of juist een soepele insteek waarbij de flexibiliteit van het gebruik meeweegt. Onze opdrachtgevers zijn op zoek naar een parkeerbeleid dat aansluit bij hun mobiliteitsplan. Ze hebben vraagstukken die vragen om een integrale parkeeranalyse en een frisse blik. Het gebruik van de parkeervoorziening, het beheer en de spelregels zijn onderdelen waar VCCR een bijdrage aan levert.

Parkeerbeleid