De route naar duurzame slimme betere mobiliteit begint hier.

Wij helpen bedrijven, overheden en zorg- en onderwijsinstellingen bij het ontwikkelen en implementeren van duurzaam mobiliteitsbeleid. We bevorderen effectiviteit in reizen en gebruik van faciliteiten, terwijl we streven naar emissiereductie en kostenefficiëntie. Samenwerking tussen partijen is onderdeel van onze aanpak.

ONZE VISIE

Hoe kan mobiliteit bijdragen aan een gezonde leefomgeving en een aantrekkelijk werkklimaat? Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking met belanghebbenden en het creëren van draagvlak essentieel zijn, als het gaat om maatschappelijke, ruimtelijke of organisatorische vraagstukken. Wij bieden advies en ondersteuning op het gebied van beleidsvorming en uitvoering. Indien gewenst nemen wij de opgave over, betrekken we relevante partijen en realiseren we resultaat. Dit doen we met kennis en expertise en door project- en procesmanagement.

THEMA'S

Bij VCCR werken we aan mobiliteit, voor iedereen toegankelijk. VCCR helpt bij een transformatie of aanpak, ongeacht het vraagstuk. Dit kan zijn het opstellen van een mobiliteitsbeleid, een parkeervraagstuk of een omgevingsanalyse. Thema’s om samen mee aan de slag te gaan.