De route naar duurzame slimme betere duurzame slimme betere duurzame slimme betere duurzame slimme betere duurzame slimme betere duurzame slimme betere duurzame slimme betere duurzame slimme betere mobiliteit begint hier.

Wij helpen bedrijven, overheden en zorg- en onderwijsinstellingen bij het ontwikkelen en implementeren van duurzaam mobiliteitsbeleid. We bevorderen de effectiviteit in reizen en het gebruik van faciliteiten, terwijl we streven naar emissiereductie en kostenefficiëntie. Samenwerking tussen partijen is onderdeel van onze aanpak voor het realiseren van slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen.

ONZE VISIE

Hoe kan mobiliteit bijdragen aan een gezonde leefomgeving en een aantrekkelijk werkklimaat? Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking en het creëren van draagvlak essentieel zijn om dit te bereiken, of het nu gaat om maatschappelijke, lokale of organisatorische vraagstukken. Wij bieden advies en ondersteuning op het gebied van beleidsvorming en uitvoering. Indien gewenst nemen wij het vraagstuk over, betrekken we relevante partijen en realiseren we resultaat, met behulp van onze kennis en expertise in project- en procesmanagement.

THEMA'S

Op onze website zijn er verschillende thema's te vinden, variërend van bereikbaarheid tot mobiliteitsoplossingen. Als adviesbureau vinden wij deze thema's van belang en streven we ernaar om op alle thema's een waardevolle bijdrage te leveren.

Markten

Meer weten over de verschillende markten waar wij actief zijn?
Markten