Impact duurzame mobiliteit

Investeren in duurzaamheid op weg naar een emissievrije mobiliteit. In het kader van het Parijs-akkoord moet de komende periode ook een verdere vergroening van het mobiliteitssysteem worden gestimuleerd, waarbij steeds wordt gekeken naar de maatschappelijke meerwaarde op thema’s als leefbaarheid, gezondheid, bereikbaarheid en effectiviteit.

VCCR adviseert en ondersteunt overheden en bedrijfsleven bij het ontwikkelen van plannen rondom duurzame mobiliteit en draagt stimuleringsmaatregelen aan om niet alleen schone, zuinige en stille voertuigen te promoten, maar ook om verplaatsingswijze en -gedrag door individuen te beïnvloeden.

Duurzaamheid