Richting met mobiliteitsbeleid

Voor bereikbaarheid en mobiliteit is een samenhang tussen doelen en middelen gewenst. Een mobiliteitsbeleid zorgt voor een inbedding van mobiliteit in de organisatiedoelen. Een mobiliteitsbeleid geeft richting, structuur en brengt samenhang.

Mobiliteitsbeleid heeft gevolgen voor de gehele organisatie. Beleid heeft impact en vraagt heldere keuzes. Haalbaar, uitvoerbaar en fiscaal aantrekkelijk zijn daarbij randvoorwaarden. 

Veranderende omstandigheden, nieuwe innovaties en werkwijzen vereisen bijstelling van beleid. VCCR ontwikkelt en implementeert mobiliteitsbeleid.