Mobiliteitsbeleid

Steeds meer organisaties ervaren dat voor de bereikbaarheid en mobiliteit een samenhang tussen doelen en middelen gewenst is. Waar reiskostenvergoedingen en faciliteiten invulling geven aan de behoefte van reizen en arbeidsvoorwaarden, zorgt een mobiliteitsbeleid voor een bredere inbedding van mobiliteit, aansluitend op de organisatiedoelen. Een mobiliteitsbeleid geeft richting, structuur en brengt samenhang.

Mobiliteitsbeleid heeft gevolgen voor de gehele organisatie. Of het nu gaat om flexibiliteit voor de werknemer, bereikbaarheid voor de klant of het duurzaam reizen: beleid heeft impact en dat vraagt heldere keuzes. Haalbaar, uitvoerbaar en fiscaal aantrekkelijk zijn daarbij randvoorwaarden. Mobiliteitsbeleid vergt ook onderhoud en evaluatie. Veranderende omstandigheden, nieuwe innovaties en werkwijzen vereisen bijsturing. VCCR helpt graag bij het ontwikkelen en implementeren van een mobiliteitsbeleid.