Keuzes bij gebiedsinrichting

Hoe beperken we de impact van mobiliteit op onze leefomgeving en hoe maken we dit toekomstbestendig? De uitdagingen ten aanzien van een gezonde en leefbare omgeving stellen ons voor deze vraag. Mobiliteit neemt een prominente plaats in, is enerzijds onmisbaar, maar heeft anderzijds ook negatieve effecten. Dit vraagt keuzes hoe een gebied in te richten, maar ook inzicht in de effecten als dit daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Een integrale en samenhangende aanpak is daarbij nodig met begrip voor de verschillende belangen. VCCR benadert de gebiedsinrichting vanuit het perspectief van de gebruiker waarbij toegankelijkheid en leefbaarheid centraal staan. Het bepalen van een aanpak is gestoeld op drie pijlers: belanghebbenden, omgeving en ambitie.

 

Gebiedsinrichting mobiliteit