Mobiliteitsoplossingen op maat

Er verandert veel in hoe we kijken naar reizen. De keuze voor de auto of fiets is niet meer vanzelfsprekend, er zijn steeds meer mogelijkheden voor het invullen van een reis. Gebruik van deelvervoer, elektrisch rijden en nieuwe modaliteiten als de speed-pedelec geven de reiziger keuzevrijheid. Ook rondom laadinfrastructuur, parkeren en auto delen zijn er oplossingen voor de veranderende mobiliteitsvraag.

Mobiliteitsdienstverleners faciliteren dit en maken de oplossingen toegankelijk voor de gebruiker. Afgestemd op doelgroepen en met behulp van mobiliteitskaarten en apps. Het nadenken over een eigen invulling en een passend aanbod is van belang om de reiziger te faciliteren en te inspireren. VCCR ondersteunt hierbij vanuit de inhoud en haar ervaring, waarbij het betrekken van stakeholders en dienstverleners centraal staat.  

Rotterdam Centraal afbeelding