Over VCCR

VCCR is intermediair in mobiliteit en bereikbaarheid. In opdracht van en samen met overheden en bedrijfsleven zoekt VCCR naar best passende oplossingen die aansluiten bij de mobiliteitsbehoefte. De uitdaging daarbij is een evenwicht te vinden tussen bereikbaarheid, economie, leefmilieu en klimaat.