Bedrijven en organisaties

Mobiliteit is van toenemend belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Er is een groeiende behoefte aan flexibiliteit in reisopties en werklocaties. Tegelijkertijd zijn er doelstellingen ten aanzien van uitstoot en kosten. Dit vraagt om heldere keuzes van parkeren, regelingen en faciliteiten die aansluiten bij de organisatie. Samen met de werkgever geven wij vorm aan het mobiliteitsbeleid. Van strategie tot uitvoering, en van co-creatie tot besluitvorming.

Zorg en onderwijs

Mobiliteit in de zorg en het onderwijs kenmerkt zich door de grote aantallen gebruikers. Cliƫnten en studenten maken gebruik van dezelfde weg en dezelfde faciliteiten als de werknemer. De bereikbaarheid verbeteren is niet zomaar gerealiseerd, terwijl een gezond en autoluw terrein steeds meer vanzelfsprekend is. Dit vraagt kennis delen, afstemmen en het vormgeven van duurzame reisalternatieven. Wij ondersteunen hierbij, werken samen bij de aanpak en geven vorm aan nieuwe proposities.

Overheden

Vrijwel ieder gemeente of regio heeft er mee te maken: een toenemende druk op de bereikbaarheid. Door groei ontstaan er knelpunten op de weg en in de openbare ruimte. Een toekomstbestendige mobiliteit vraagt een aanpak met een onderlinge samenhang tussen bereikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid. Daarnaast staan overheden voor stevige ambities ten aanzien van het gebiedsontwikkeling en het toepassen van nieuwe mobiliteitsconcepten. Wij helpen bij de aanpak en de ambities: van de mobiliteitsvisie tot het uitvoeringsprogramma.

Samenwerkingsorganisaties

Duurzame mobiliteit reikt verder dan een lokale inzet op bereikbaarheid, economie en leefmilieu. Een brede aanpak staat aan de basis voor slimme en duurzame manieren van reizen. Samenwerking tussen publieke en/of private partijen is daarvoor nodig. Vanuit onze kennis en ervaring kennen wij het belang van partijen, verbinden we ze in een gezamenlijk doel en geven we invulling aan houdbare maatregelen.