Bij VCCR zijn we bekend met de unieke dynamiek bij bedrijven en overheid. zorg en onderwijs. overheden. samenwerkingsorganisaties.

Bij VCCR streven we ernaar dé vertrouwde mobiliteitsadviseur te zijn voor diverse sectoren. Of het nu gaat om specifieke mobiliteitskennis, veranderingen in de bereikbaarheid of de ontwikkeling van een visie op mobiliteit.

Bedrijven en organisaties

Mobiliteit is van toenemend belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Er is een groeiende vraag naar flexibiliteit in reisopties en werklocaties, terwijl er tegelijkertijd doelstellingen zijn op het gebied van emissiereductie en kostenbeheersing. Dit vereist duidelijke keuzes op het gebied van arbeidsvoorwaarden, parkeren en faciliteiten die aansluiten bij de organisatie. Samen met werkgevers geven wij mobiliteitsbeleid vorm, van strategie tot uitvoering, en van co-creatie tot besluitvorming.

Zorg en onderwijs

Binnen zorg en onderwijs is mobiliteit van belang voor veel gebruikers. Zowel cliënten als studenten maken gebruik van dezelfde infrastructuur en faciliteiten als medewerkers. Het verbeteren van de bereikbaarheid is een uitdaging, terwijl een gezonde en autoluwe omgeving steeds belangrijker wordt. Dit vereist kennisdeling, afstemming en ontwikkeling van duurzame alternatieven. Wij bieden ondersteuning, werken samen aan de aanpak en creëren nieuwe oplossingen.

Overheid

Vrijwel ieder gemeente of regio heeft er mee te maken: een toenemende druk op de bereikbaarheid. Door groei ontstaan er knelpunten op de weg en in de openbare ruimte. Het realiseren van toekomstbestendige mobiliteit vereist een geïntegreerde aanpak van bereikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid. Daarnaast hebben overheden stevige ambities ten aanzien van het gebiedsontwikkeling en het toepassen van nieuwe mobiliteitsconcepten. Wij helpen bij de aanpak: van mobiliteitsvisie tot uitvoeringsprogramma.

Samenwerkingsorganisaties

Duurzame mobiliteit gaat verder dan lokale inspanningen gericht op bereikbaarheid, economie en leefmilieu. Een brede aanpak staat aan de basis van slimme en duurzame manieren van reizen. Hiervoor is samenwerking tussen publieke en/of private partijen nodig. Vanuit kennis en ervaring kennen wij het belang van partijen, verbinden we hen in een gemeenschappelijk doel en geven we invulling aan duurzame maatregelen.