Markten

Bedrijven & Organisaties

Mobiliteit is van toenemend belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Er is een groeiende vraag naar flexibele reisopties en werklocaties, terwijl er tegelijkertijd doelstellingen zijn op het gebied van emissiereductie en kostenbeheersing. Dit vereist duidelijke keuzes op het gebied van parkeerbeleid, regelingen en faciliteiten die aansluiten bij de organisatie. In samenwerking met werkgevers helpen wij bij het vormgeven van het mobiliteitsbeleid, van strategie tot uitvoering, en van co-creatie tot besluitvorming.

Zorg & Onderwijs

Mobiliteit binnen de zorg en het onderwijs wordt gekenmerkt door het grote aantal gebruikers. Zowel cliënten als studenten maken gebruik van dezelfde infrastructuur en faciliteiten als medewerkers. Het verbeteren van de bereikbaarheid is een uitdaging, terwijl een gezonde en autoluwe omgeving steeds belangrijker wordt. Dit vereist het delen van kennis, afstemming en het ontwikkelen van duurzame alternatieven voor het reizen. Wij bieden ondersteuning, werken samen aan de aanpak en creëren nieuwe oplossingen om hieraan vorm te geven.

Overheden

Vrijwel ieder gemeente of regio heeft er mee te maken: een toenemende druk op de bereikbaarheid. Door groei ontstaan er knelpunten op de weg en in de openbare ruimte. Het realiseren van een toekomstbestendige mobiliteit vereist een geïntegreerde aanpak waarbij bereikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid met elkaar in verband staan. Daarnaast staan overheden voor stevige ambities ten aanzien van het gebiedsontwikkeling en het toepassen van nieuwe mobiliteitsconcepten. Wij helpen bij de aanpak en de ambities: van de mobiliteitsvisie tot het uitvoeringsprogramma.

Samenwerking

Duurzame mobiliteit gaat verder dan enkel lokale inspanningen gericht op bereikbaarheid, economie en leefmilieu. Een brede aanpak staat aan de basis voor slimme en duurzame manieren van reizen. Hiervoor is samenwerking tussen publieke en/of private partijen essentieel. Vanuit onze kennis en ervaring kennen wij het belang van partijen, verbinden we ze in een gemeenschappelijk doel en geven we invulling aan duurzame maatregelen.