Bereikbaarheid op peil

Wat zijn de mogelijkheden om een bestemming te bereiken en hoe blijft de bereikbaarheid op peil? Reizigers moeten snel en makkelijk naar hun bestemming kunnen reizen. Met een groei van de mobiliteit in personen en goederen is daarom niet ‘meer’ van hetzelfde nodig maar het openstaan voor ‘anders’. Of het nu gaat om de bereikbaarheid bij wegwerkzaamheden, een locatiekeuze of bij een evenement.

De focus van VCCR is multimodaal: openbaar vervoer en wegen worden in samenhang benut. Daarbij stimuleren we de reiziger tot gebruik van de juiste modaliteit. Informatievoorziening, beloning en het benutten van innovaties zijn oplossingsrichtingen.

Bereikbaarheid