Disclaimer

VCCR wil met deze site de bezoeker informeren over haar dienstverlening. Dit betreft uitsluitend informatie van algemene aard, die niet is gericht op specifieke afspraken met enig persoon of bedrijf. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. VCCR streeft er naar de informatie zo veel mogelijk compleet te houden en kan deze informatie zonder nadere aankondiging wijzigen.

VCCR probeert onderbrekingen of storingen in de website door technische fouten of van dien aard zoveel mogelijk te voorkomen en wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Op deze site en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Cookies

Op de website van VCCR worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Deze cookies gebruiken we voor een goede werking van de website en het bijhouden van statistieken en analyses. Omdat deze cookies geen gevolgen hebben voor uw privacy, hoeft u hier geen toestemming voor te geven.