Vervolgopdracht Maasstad Ziekenhuis

 

VCCR gaat het Maasstad Ziekenhuis ondersteunen bij het ten uitvoer brengen van het Vervoersbesparingsplan. Dit plan werd eerder al samen met VCCR opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de omgevingsdienst DCMR. In het Vervoersbesparingsplan worden maatregelen aangedragen om de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof in de komende vier jaren te reduceren voor zowel personen- als goederenverkeer.