VCCR ondersteunt Maasstad Ziekenhuis bij opstellen vervoersbesparingsplan

Op grond van de Wet milieubeheer, het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Europese Energie-Efficiency Richtlijn moet ook het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam vanuit de zorgplicht de nadelige gevolgen van vervoer zo veel mogelijk voorkomen. Daartoe is zij verplicht een zogenaamd vervoersbesparingsplan op te stellen. Het Maasstad Ziekenhuis heeft VCCR gevraagd hierbij te ondersteunen door onder andere de vervoersstromen voor personeel, bezoekers en goederen in kaart te brengen en maatregelen te beschrijven om negatieve effecten van vervoer tegen te gaan.