VCCR levert Mobiliteitsmakelaar voor werkgeversaanpak regio Noord-West

In opdracht van De Verkeersonderneming gaat VCCR per april invulling geven aan de rol van Mobiliteitsmakelaar voor de werkgeversaanpak in de regio Noord-West. Het doel van De Verkeersonderneming is om samen met bedrijven, overheden en bewoners structurele gedragsveranderingen te realiseren waardoor de bereikbaarheid van de regio Rotterdam verbetert, en als gevolg daarvan ook leefbaarheid, aantrekkelijkheid en economische ontwikkeling verbeteren.