Samenwerking met gemeente Schiedam verlengd

Gemeente Schiedam zet zich de komende jaren in om de bereikbaarheid op peil te houden. Vanuit mobiliteit wil zij zo een wezenlijke en structurele bijdrage te leveren aan regionale en landelijke duurzaamheidsdoelstellingen. Om hier op goede manier invulling aan te geven werkt de gemeente Schiedam ook in 2019 weer nauw samen met VCCR om met werkgevers, werknemers en bewoners te zoeken naar mobiliteitsoplossingen die daar aan bij kunnen dragen. Samen met de gemeente Schiedam zijn we daar trots op en proberen we een transitie naar duurzame mobiliteit te realiseren.