Onderzoek naar Cito vervoerbewijzen

In opdracht van Cito heeft VCCR een uitgebreid onderzoek uitgevoerd om vast te stellen of alle openbaar vervoerbewijzen die in omloop zijn nog wel voldoende aansluiten bij het reisgedrag. Ook is onderzocht of het mobiliteitsbeleid wellicht op punten aanpassing behoeft om zo beter aan te sluiten bij de mobiliteitsbehoefte. Het onderzoek is uitgevoerd voor zo’n 700 vervoerbewijzen met de hiervoor beschikbare reishistorie over het afgelopen halfjaar.