Ambitieus nieuw mobiliteitsplan gemeente Roosendaal

In opdracht van de gemeente Roosendaal heeft VCCR de afgelopen maanden meegewerkt aan het vormgeven van een nieuw en ambitieus mobiliteitsplan. Het plan is een eerste stap ter verwezenlijking van de ambities van de gemeente naar een duurzaam, sterk en aantrekkelijk Roosendaal.