Mobiliteitsbeleid Omgevingsdienst IJsselland

Omgevingsdienst IJsselland is begin 2018 gestart als nieuwe organisatie met als werkgebied IJsselland. De organisatie is gevestigd in het stadskantoor Zwolle waarbij gekozen is voor een flexibel kantoorconcept en wordt vooral bemenst door medewerkers van gemeenten en provincie in het werkgebied. Voor medewerkers die in het veld werkzaam zijn, wordt verwacht dat zij ook werken vanuit huis en op decentrale locaties. 

Naast maatschappelijke uitdagingen liggen er ook op organisatieniveau de nodige uitdagingen. Moderne arbeidsrelaties vragen om maatoplossingen met meer flexibiliteit. Het is niet meer vanzelfsprekend dat medewerkers dagelijks reizen en op dezelfde wijze, ook bij de Omgevingsdienst IJsselland is dit van toepassing. Bij het aanbieden van faciliteiten dient rekening te worden gehouden met steeds meer factoren, zoals de geldende regelingen/Cao’s, fiscale regelingen en Corporate Identity.

Omgevingsdienst IJsselland wilde een mobiliteitsbeleid dat zou ingaan in op de visie en uitgangspunten, de mobiliteitsbehoefte van diverse groepen voorkomend uit woon-werk en zakelijk verkeer, en op de vervoersmogelijkheden die geboden worden. VCCR is gevraagd een aanpak op te stellen voor het ontwikkelen van zo’n mobiliteitsbeleid en samen met een werkgroep van toekomstige werknemers hier uitvoering aan te geven.