Rotterdam Alexander

Er is in 2018 een start gemaakt met de verbouwing van het station Rotterdam Alexander zodat trein en metro straks onder één dak zitten. Met de verbouwing van het station zijn de Alliantie voor stationsgebied Rotterdam Alexander en de Green Business Club Rotterdam Alexander opgericht. Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen publieke, private en maatschappelijke partijen met als doel projecten te starten die een kwaliteitsimpuls geven aan Rotterdam Alexander waardoor een levendiger, veiliger en toegankelijker station én stationsomgeving ontstaat. 

VCCR heeft zich als kennispartij op het gebied van duurzame mobiliteit bij beide initiatieven aangesloten. Regelmatig verzorgt VCCR in dat kader kennissessies en initieert zij samen met de Verkeersonderneming en de Green Business Club Rotterdam Alexander projecten rondom verduurzaming van de mobiliteit.