Gemeente Schiedam verlengt succesvolle samenwerking met VCCR

De gemeente Schiedam werkt de komende jaren aan de mobiliteit van de stad. Ook in 2020 ondersteunt VCCR de gemeente Schiedam bij het zoeken naar oplossingen om Schiedam bereikbaar te houden. Samen met Schiedammers worden oplossingen ontwikkeld voor bestaande en nieuwe uitdagingen op het gebied van mobiliteit. Zo krijgen bewoners en bedrijven ook dit jaar de gelegenheid kennis te maken met nieuwe mobiliteitsvormen en gezamenlijk te leren van deze ervaringen. Een goede bereikbaarheid zorgt ervoor dat Schiedam een aantrekkelijke stad is voor bewoners en bedrijven om zich te vestigen en draagt zo bij aan de stedelijke, sociale en duurzame ontwikkeling van de stad. Hiermee vormt bereikbaarheid een belangrijke verbinding met de andere gebiedsgerichte opgaven.