Gek van Software nieuwe IT partner voor Forensz

Per 1 juli is Gek van Software de nieuwe IT partner van VCCR voor mobiliteitsdienstverlening Forensz. Gek van Software neemt het onderhoud en de hosting van de software voor haar rekening. Daarnaast hebben partijen de intentie uitgesproken ook nauw samen te gaan werken aan het verder innoveren van de diensten en de daarvoor benodigde software.