Schiedamse Havens

In opdracht van de gemeente Schiedam, en in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, werkt VCCR aan duurzame verbetering van de bereikbaarheid van de Schiedamse Havens. Hiervoor hanteert VCCR een gebiedsaanpak die bedrijven inzicht geeft in hun huidige bereikbaarheid en mobiliteit, en worden verbetermogelijkheden aangedragen waar men als individueel bedrijf mee aan de slag kan gaan. Daarnaast biedt deze gebiedsaanpak inzicht in verbetermogelijkheden die meer vanuit het collectief opgepakt moeten worden. VCCR coördineert en faciliteert hiervoor diverse bijeenkomsten met als doel met alle betrokkenen te komen tot sluitende business cases en succesvolle implementaties. Te denken valt hierbij o.a. aan fietsstimulering, last-mile oplossingen (ov-ontsluiting middels pendelbussen) en vervoer over water.