Als mobiliteitsdienstverlener bieden wij onder de naam Forensz mobiliteitsdiensten aan die werkgevers en werknemers volledig ontzorgen rondom het beheer en gebruik van mobiliteitskaarten en abonnementen voor reizen met openbaar vervoer. Forensz maakt daarbij gebruik van online toepassingen die werkgever en werknemer in staat stellen de administratieve en financiële afhandeling rondom woon-werk, zakelijke en privéreizen sterk te vereenvoudigen.

Vervoerders

Voor trein- en stad-streekvervoer werkt Forensz nauw samen met alle landelijke vervoeraanbieders. Met deze vervoeraanbieders is vaak een overeenkomst gesloten die het mogelijk maakt om tegen gunstige tarieven vervoerbewijzen aan te schaffen en aanvullende mobiliteitsdiensten te leveren

Servicedesk

Forensz beschikt over een deskundige en professionele Servicedesk met een persoonlijke benadering waarbij werkgevers en werknemers Forensz ervaren als onderdeel van de eigen organisatie. De servicedeskmedewerkers van Forensz hebben diepgaande kennis van het openbaar vervoer en het gevarieerde aanbod aan OV producten. Dit, in combinatie met de kennis van het mobiliteitsbeleid, maakt dat werkgevers en werknemers er altijd terecht kunnen voor een (persoonlijk)advies.

Privacy

Forensz verwerkt bij de uitvoering van haar mobiliteitsdiensten privacygevoelige gegevens. Zij doet dit binnen de kaders van het mobiliteitsbeleid en de wettelijke kaders van de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbeveiliging (AVG). Hiervoor sluiten wij met onze klanten een Verwerkersovereenkomst af en is onze administratieve software ISO-27001 gecertificeerd.

Duurzaamheid

Door een eenvoudig proces stimuleert Forensz het gebruik van openbaar vervoer en draagt daarmee bij aan de realisatie van duurzaamheidsdoelstellingen van organisaties. Daarnaast bieden wij door inzet van slimme tooling niet alleen inzichten in emissies, maar reiken wij ook samen met onze mobiliteitsadviseurs concrete oplossingen aan om deze emissies (wettelijk) te rapporteren en te reduceren.

Service Level Agreement

Prestatieafspraken Forensz liggen vast in een Service Level Agreement (SLA) waarover periodiek wordt gerapporteerd naar de werkgever. Frequent vinden er evaluaties plaats en worden verbeterpunten besproken. Forensz grijpt deze evaluaties vaak ook aan om vanuit haar kennis en ervaring gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen als verkregen inzichten in het reisgedrag en/of ontwikkelingen in de mobiliteitsmarkt daartoe aanleiding geven.