De Verkeersonderneming belegt 2-wielerregeling opnieuw bij VCCR

Tot zeker eind 2022 blijft VCCR met haar mobiliteitsdienstverlening Forensz uitvoering geven aan de kortingsregeling tweewielers van De Verkeersonderneming. De regeling is een belangrijk onderdeel van de gedragsgerichte maatregelen van De Verkeersonderneming voor stimulering van het gebruik van schone tweewielers om onder andere het aantal files en de uitstoot van schadelijke stoffen zoals CO2 en stikstof te verminderen.