Smart Mobility

Consultancy

Smart Mobility

VCCR ziet Smart Mobility als technische mogelijkheden in combinatie met aandacht voor de gebruiker om – uiteindelijk – mobiliteit slimmer in te richten. De techniek kan ons helpen bijvoorbeeld veiliger, sneller, comfortabeler en duurzamer te reizen.

VCCR adviseert en ondersteunt overheden en bedrijfsleven bij het ontwikkelen van een langetermijnvisie op het gebied van Smart Mobility waarin verschillende maatregelen samenkomen zodat er gericht gewerkt wordt aan ‘slimme mobiliteit’ voor de toekomst.