Mobiliteitsvisie- en beleidsontwikkeling

Consultancy

Mobiliteitsvisie- en beleidsontwikkeling

VCCR geeft advies op het gebied van zakelijke mobiliteit: van visie- en beleidsontwikkeling tot implementatie en monitoring van regelingen. De verschillende doelgroepen, reismotieven en vervoersmodaliteiten vormen daarvoor de basis, waarbij rekening gehouden wordt met o.a. omgevingsfactoren, fiscale wetgeving en besparingen.