Mobiliteitsmanagement

Consultancy

Mobiliteitsmanagement

Mobiliteitsmanagement is een verzamelnaam voor inspanningen om de mobiliteitskeuzes van individuen te beïnvloeden. Betrokken partijen zoals overheden, werkgevers en aanbieders van mobiliteitsdiensten organiseren samen de voorwaarden waarbinnen reizigers die keuzes kunnen maken. De eisen en wensen van de mensen die zich verplaatsen staan daarbij centraal.

Mobiliteitsmanagement vergt samenwerken, vaak tussen ongelijksoortige partijen met ieder hun eigen belang. Samen staan ze ervoor de reiziger positief te beïnvloeden, maar is de relevantie van mobiliteitsmanagement voor iedereen anders. VCCR is bekend met het speelveld en kent het belang van zorgvuldige besluitvorming met duidelijke keuzes om de doelen bij mobiliteitsmanagement te behalen.