BREEAM

Consultancy

BREEAM

BREEAM is de beoordelingsmethode om duurzaamheidsprestaties van organisaties te bepalen. Een mobiliteitsadvies van VCCR met bijbehorend plan van aanpak voldoet aan de BREEAM standaarden en levert voor de categorie transport credits op voor certificering.