Consultancy

Duurzaamheid stimulering

VCCR adviseert en ondersteunt overheden en bedrijfsleven bij het ontwikkelen van plannen rondom duurzame mobiliteit en draagt stimuleringsmaatregelen aan om niet alleen schone, zuinige en stille voertuigen te promoten, maar ook om verplaatsingswijze en -gedrag door individuen te beïnvloeden.

Smart Mobility

VCCR adviseert en ondersteunt overheden en bedrijfsleven bij het ontwikkelen van een langetermijnvisie op het gebied van Smart Mobility waarin verschillende maatregelen samenkomen zodat er gericht gewerkt wordt aan ‘slimme mobiliteit’ voor de toekomst.

Mobiliteitsmanagement

Mobiliteitsmanagement vergt samenwerken, vaak tussen ongelijksoortige partijen met ieder hun eigen belang. Samen staan ze ervoor de reiziger positief te beïnvloeden, maar is de relevantie van mobiliteitsmanagement voor iedereen anders. VCCR is bekend met het speelveld en kent het belang van zorgvuldige besluitvorming met duidelijke keuzes om de doelen bij mobiliteitsmanagement te behalen.

BREEAM

BREEAM is de beoordelingsmethode om duurzaamheidsprestaties van organisaties te bepalen. Een mobiliteitsadvies van VCCR met bijbehorend plan van aanpak voldoet aan de BREEAM standaarden en levert voor de categorie transport credits op voor certificering.

Mobiliteitsvisie- en beleidsontwikkeling

VCCR geeft advies op het gebied van zakelijke mobiliteit: van visie- en beleidsontwikkeling tot implementatie en monitoring van mobiliteitsregelingen.