De organisatie
Onze organisatie en expertise
Het team
Onze specialisten wijzen u de weg
Stichting
Onze bestuursleden

De organisatie

Onze expertise

VCCR is een intermediair in mobiliteit en bereikbaarheid. In opdracht van en samen met overheden en bedrijfsleven zoeken wij naar maatschappelijk verantwoorde oplossingen die aansluiten bij de behoefte. Dit doen wij met de overtuiging dat duurzame mobiliteit een blijvende bijdrage levert aan een gezonde leefomgeving.

Onder andere de volgende werkgevers maken gebruik van onze expertise:

 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Zuidplas
 • Omgevingsdienst IJsselland
 • Samskip
 • Maersk Benelux
 • Deloitte
 • Maasstad Ziekenhuis
 • Eneco Groep
 • Stedin Groep
 • Havenbedrijf Rotterdam
 • Politiedienstencentrum Rotterdam

Algemene voorwaarden

Op onze offertes en overeenkomsten zijn, tenzij anders vermeld, de algemene voorwaarden van VCCR van toepassing, welke gedeponeerd zijn ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam. De algemene voorwaarden kunt u hier raadplegen

Het team

Onze medewerkers

Binnen het team van VCCR is veel kennis en ervaring vertegenwoordigd op het terrein van mobiliteitsmanagement, zoals promotie van de tweewielers en het OV, locatiebereikbaarheid en vervoerregelingen.

Wij richten ons op praktische en waardevolle toepassingen en vernieuwingen in de mobiliteitsmarkt. De belangrijkste bijdrage aan een duurzame samenleving leveren wij via onze projecten. Zelf werken wij actief aan een reductie van onze footprint met ambities op huisvesting en mobiliteit.

Het VCCR team bestaat uit creatieve en gedreven medewerkers, met ieder een eigen specialisme. Met een deskundig en eerlijk advies zorgen wij voor een tevreden klant.

Bestuur

Stichting SBR

VCCR – voluit: VCCR Advies B.V. – wordt bestuurd door een stichting: Stichting Bereikbaarheid Rijnmond. De stichting is opgericht in 1993 onder auspiciën van Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland en de Stadsregio Rotterdam. De stichting werd de werkgever van de medewerkers van het Vervoercoördinatiecentrum Rijnmond (VCCR), het adviesbureau voor 'vervoermanagement' in de regio dat werd belast met vooral promotionele activiteiten bij bedrijven en andere werkorganisaties.

In 2004 werd een beleidswijziging doorgevoerd die betekende dat VCCR zonder financiering van de overheid zelfstandig haar taken moest voortzetten. De reguliere bijdrage van de Stadsregio werd in enkele jaren afgebouwd. VCCR zette haar taken op commerciële basis voort. Daarom is eind 2003 VCCR Advies B.V. opgericht die sindsdien alle advies- en dienstverleningsactiviteiten uitvoert.

Het bestuur van VCCR bestaat uit:

 • Prof. dr. H. Geerlings, voorzitter
 • J. Huson, secretaris
 • J.I. le Grand, penningmeester
 • E. Hesselink, lid