24 Apr

Kraft Heinz verhuist naar de Zuidas

Het hoofdkantoor in Nederland van het Amerikaans levensmiddelenconcern Kraft Heinz is per 23 april 2018 verhuisd van Zeist naar de Zuidas in Amsterdam.

Kraft Heinz heeft de verhuizing aangegrepen om zich rondom het beheer en gebruik van zakelijke openbaar vervoer volledig te laten ontzorgen door Forensz, de mobiliteitsdienst van VCCR.

Forensz heeft vooraf alle (internationale) Kraft Heinz medewerkers geadviseerd bij het maken van hun keuze voor de meest efficiënte woon-werkreis naar de nieuwe werklocatie en er aansluitend voor gezorgd dat - in nauwe samenwerking met NS en GVB - de daarbij behorende vervoersbewijzen op tijd geleverd werden. Ná de verhuizing is de volledige administratie rondom OV komen te liggen bij Forensz en zetten beide partijen zich in voor een langdurige samenwerking.

03 Apr

Gemeente Zuidplas kiest voor Forensz

Gemeente Zuidplas kiest ervoor per 1 mei a.s. gebruik te maken van Forensz.

 

 

Forensz is de dienst VCCR uit Rotterdam, die zicht richt op de volledige ontzorging van werkgevers bij het zakelijk gebruik van het openbaar vervoer. In eerste instantie zal de inzet van Forensz voor de gemeente Zuidplas zich beperken tot de zakelijke reizen. Na de geplande verhuizing medio volgend jaar komen daar mogelijk de woon-werkreizen nog bij.

09 Maa

MaaS Congres 2018

Dinsdag 6 maart vond in de Doelen in hartje Rotterdam het eerste MaaS Congres plaats. Ruim 280 aanwezigen vanuit verschillende achtergronden gingen gezamenlijk het gesprek aan rondom het mobiliteitsconcept Mobility as a Service (MaaS). Ook VCCR was als erkend mobiliteitsadvieur in de regio Rotterdam uiteraard aanwezig.

Ook TURNN de MaaS diensverlening in de Rotterdamse Regio van VCCR, Vipre & BNV Mobility organiseerde 1 van de 30 workshopachtige sessies.

VCCR zal de komende tijd nauw betrokken zijn bij de ontwikkelingen rondom MaaS.  Een belangrijke ontwikkeling. Een voorbeeld van een dergelijke ontwikkeling is dat het Ministerie van IenW en decentrale overheden momenteel regionale MaaS pilots voorbereiden om zo meer inzicht te krijgen in de impact van MaaS. Een goed vervolg ook naar aanleiding van de ervaringen die VCCR heeft met TURNN in de Rotterdamse regio.

 

22 Dec

Havenbedrijf Rotterdam kiest voor mobiliteitsdienst Forensz

Havenbedrijf Rotterdam besteedt per 1 januari 2018 haar volledige administratie rondom zakelijk openbaar vervoer uit aan Forensz, dé mobiliteitsdienst van VCCR. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft tot doel de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. De kerntaken van het Havenbedrijf Rotterdam zijn de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven en het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart.
 
Oók geïnteresseerd in volledige ondersteuning bij het beheer en de uitvoering van mobiliteitsregelingen? Kijk op onze website voor meer informatie: Forensz

21 Dec

EBN kiest voor mobiliteitsdienst Forensz

Energie Beheer Nederland (EBN) besteedt per 1 januari 2018 haar volledige administratie rondom zakelijk openbaar vervoer uit aan Forensz, dé mobiliteitsdienst van VCCR. EBN is een staatsdeelneming met één enkele aandeelhouder, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en realiseert economische en maatschappelijke waarde uit geologische energiebronnen in de Nederlandse bodem.Oók geïnteresseerd in volledige ondersteuning bij het beheer en de uitvoering van mobiliteitsregelingen? Kijk op onze website voor meer informatie: www.forensz.nl

< Eerdere nieuwsberichten