09 Maa

MaaS Congres 2018

Dinsdag 6 maart vond in de Doelen in hartje Rotterdam het eerste MaaS Congres plaats. Ruim 280 aanwezigen vanuit verschillende achtergronden gingen gezamenlijk het gesprek aan rondom het mobiliteitsconcept Mobility as a Service (MaaS). Ook VCCR was als erkend mobiliteitsadvieur in de regio Rotterdam uiteraard aanwezig.

Ook TURNN de MaaS diensverlening in de Rotterdamse Regio van VCCR, Vipre & BNV Mobility organiseerde 1 van de 30 workshopachtige sessies.

VCCR zal de komende tijd nauw betrokken zijn bij de ontwikkelingen rondom MaaS.  Een belangrijke ontwikkeling. Een voorbeeld van een dergelijke ontwikkeling is dat het Ministerie van IenW en decentrale overheden momenteel regionale MaaS pilots voorbereiden om zo meer inzicht te krijgen in de impact van MaaS. Een goed vervolg ook naar aanleiding van de ervaringen die VCCR heeft met TURNN in de Rotterdamse regio.

 

22 Dec

Havenbedrijf Rotterdam kiest voor mobiliteitsdienst Forensz

Havenbedrijf Rotterdam besteedt per 1 januari 2018 haar volledige administratie rondom zakelijk openbaar vervoer uit aan Forensz, dé mobiliteitsdienst van VCCR. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft tot doel de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. De kerntaken van het Havenbedrijf Rotterdam zijn de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven en het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart.
 
Oók geïnteresseerd in volledige ondersteuning bij het beheer en de uitvoering van mobiliteitsregelingen? Kijk op onze website voor meer informatie: Forensz

21 Dec

EBN kiest voor mobiliteitsdienst Forensz

Energie Beheer Nederland (EBN) besteedt per 1 januari 2018 haar volledige administratie rondom zakelijk openbaar vervoer uit aan Forensz, dé mobiliteitsdienst van VCCR. EBN is een staatsdeelneming met één enkele aandeelhouder, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en realiseert economische en maatschappelijke waarde uit geologische energiebronnen in de Nederlandse bodem.Oók geïnteresseerd in volledige ondersteuning bij het beheer en de uitvoering van mobiliteitsregelingen? Kijk op onze website voor meer informatie: www.forensz.nl

03 Nov

Bereikbaarheid Schiedamse havens

De Schiedamse havens bruisen van bedrijvigheid en vormen een belangrijk onderdeel van het havengebied van Rotterdam. Dinsdag 31 oktober organiseerde de Gemeente Schiedam een bijeenkomst om deze ontwikkelingen met werkgevers, inwoners en belanghebbenden te delen maar ook om gezamenlijk te kijken hoe stappen in de toekomst gezet kunnen worden. 

Ook VCCR was aanwezig en organiseerde samen met De Verkeersonderneming 1 van de 6 thematafels waar het onderwerp mobiliteit & bereikbaarheid aan bod kwam. Want bij de dynamiek die het gebied biedt en de verwachte groei zijn ook de thema's mobiliteit en bereikbaarheid van cruciaal belang. Met zijn allen er voor zorgen dat dit groeigebied bereikbaar is en blijft, is een must. VCCR nam de aanwezigen mee in de mogelijkheden die er zijn om op werknemer-, werkgever alsmede op collectief niveau met mobiliteit om te gaan. Dit vanuit zowel goed werkgeverschap, duurzaamheid alsmede kostenbeheersing.

VCCR stelt namens de gemeente Schiedam mobiliteitsactieplannen op voor werkgevers in het gebied om meer inzicht in de mobiliteit te geven maar ook om mee te denken waar collectieve oplossingen haalbaar zijn. Immers synergie creëren door samenwerking is hierbij een sleutel tot succes. Heb je ook interesse? Neem dan contact op met ons!

13 Okt

Even voorstellen: Alexandra Boer

Per 1 oktober is Alexandra Boer gestart bij VCCR en komt zij ons team van Forensz versterken in de rol van medewerker frontoffice.


Namens het team van VCCR en stichting Bereikbaarheid Rijnmond wensen wij Alexandra van harte welkom en wensen wij haar veel succes, plezier en uitdaging toe in haar nieuwe rol!

< Eerdere nieuwsberichten