Mobiliteitsadvies nodig?
VCCR wijst u de richting

VCCR heeft voor ons een zeer bruikbaar maatwerk mobiliteitsonderzoek uitgevoerd 

Niel Valkenburg, Facilitair Bedrijf Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam

Locatiebereikbaarheid
Optimaliseer uw parkeerbeleid

Locatiebereikbaarheid is van economisch belang. Een effectief beleid levert u besparing op.

Het nieuwe werken
Ook voor uw organisatie

De gemiddelde Nederlander reist 54 minuten per werkdag van huis naar werk en terug. Dat is het hoogste gemiddelde van Europa. Door flexibel werken en minder reizen, houden mensen tijd over. Wat leidt tot een fikse kostenbesparing!

Mobiliteit

Beleid en uitvoering

VCCR geeft advies op het gebied van de zakelijke mobiliteit. De verschillende doelgroepen, reismotieven en het gebruik van modaliteiten zijn daarbij de basis, waarbij rekening wordt gehouden met de omgevingsfactoren, fiscale regelgeving en besparingen. Dit doen wij voor werkgevers en belanghebbenden. Onderwerpen:

  • slim reizen en werken
  • arbeidsvoorwaarden
  • mobiliteit en verandertrajecten
  • duurzaamheid en CO2 reductie
  • mobiliteitsbudget

 

BREEAM

BREEAM is de beoordelings- methode om de duurzaamheids- prestatie van uw organisatie te bepalen.

Een mobiliteitsadvies van VCCR met een plan van aanpak voldoet aan de standaarden van BREEAM en levert voor de categorie transport credits op voor certificering.

Bereikbaarheid

Locatie en omgeving

VCCR voert onderzoek uit naar de bereikbaarheid van organisaties en gebieden. Dit doen wij voor organisatie en overheden. Centraal daarin staat de analyse van herkomst en bestemmingen in context tot de aanwezige voorzieningen. Een effectief gebruik van de voorzieningen is van economisch belang, draagt bij aan betere reistijden en zorgt voor besparingen.

  • HB analyses
  • inzet voorzieningen en middelen
  • gedrag en gebruik
  • persoonlijke reisinformatie

 

Parkeerbeleid

Bij een verandertraject of groei van mobiliteit is parkeren een belangrijk aandachtspunt. VCCR geeft advies voor parkeerbeleid en stelt een plan van aanpak op voor implementatie. De algemene kaders en criteria worden vastgesteld waarbij rekening wordt gehouden met behoefte, effectiviteit en noodzaak.

Het nieuwe werken

Mobiliteit

Slim werken kan vanuit mobiliteitsoogpunt een divers aantal voordelen opleveren en dan voornamelijk op het gebied van mobiliteit en de bereikbaarheid van uw organisatie. Onderzoek toont aan dat het HNW zelfs kan bijdragen aan een spitsreductie van ca. 5% in 2014.

Vanuit onze expertise op het gebied van mobiliteit kunnen wij uw organisatie dan ook ondersteunen bij het implementeren van HNW.