Advies

Mobiliteitsbeleid moet passen bij uw locatie, cultuur, bedrijfsvoering en sturingsfilosofie. Wilt u ook inzetten op MVO, kosten, aantrekkelijk werkgeverschap of fittere werknemers?

Lees meer

Promotie

VCCR heeft veel ervaring met de promotie van nieuwe mobiliteitsvormen. Het proberen en overtuigen verleidt mensen tot een duurzame gedragsverandering. Kijk welke resultaten u als werkgever ook kan boeken!

 

 PDF

Lees meer

Organiseren

Het uitvoeren van uw vervoersregeling kan leiden tot veel administratieve werkzaamheden. Het outsourcen van deze taken kan hiervoor een goede optie zijn. VCCR kan u hierbij uitstekend ondersteunen!

Lees meer

De Schiedamse havens bruisen van bedrijvigheid en vormen een belangrijk onderdeel van het havengebied van Rotterdam. Dinsdag 31 oktober organiseerde de Gemeente Schiedam een bijeenkomst om deze ontwikkelingen met werkgevers, inwoners en belanghebbenden te delen maar ook om gezamenlijk te kijken hoe stappen in de toekomst gezet kunnen worden. 

Ook VCCR was aanwezig en organiseerde samen met De Verkeersonderneming 1 van de 6 thematafels waar het onderwerp mobiliteit & bereikbaarheid aan bod kwam. Want bij de dynamiek die het gebied biedt en de verwachte groei zijn ook de thema's mobiliteit en bereikbaarheid van cruciaal belang. Met zijn allen er voor zorgen dat dit groeigebied bereikbaar is en blijft, is een must. VCCR nam de aanwezigen mee in de mogelijkheden die er zijn om op werknemer-, werkgever alsmede op collectief niveau met mobiliteit om te gaan. Dit vanuit zowel goed werkgeverschap, duurzaamheid alsmede kostenbeheersing.

VCCR stelt namens de gemeente Schiedam mobiliteitsactieplannen op voor werkgevers in het gebied om meer inzicht in de mobiliteit te geven maar ook om mee te denken waar collectieve oplossingen haalbaar zijn. Immers synergie creëren door samenwerking is hierbij een sleutel tot succes. Heb je ook interesse? Neem dan contact op met ons!

Per 1 oktober is Alexandra Boer gestart bij VCCR en komt zij ons team van Forensz versterken in de rol van medewerker frontoffice.


Namens het team van VCCR en stichting Bereikbaarheid Rijnmond wensen wij Alexandra van harte welkom en wensen wij haar veel succes, plezier en uitdaging toe in haar nieuwe rol!